Uticaj COVID19 na trudnice i porodilje

Odakle ste?
Da li ste:
Da li ste preležali korona virus?
Da li Vam je ukazana adekvatna pomoć?
Da li osećate strah od korona virusa?
Cega se najviše plašite?
Da li je virus uticao na vaše redovne preglede u državnoj bolnici?
Kako je virus uticao na vaše redovne preglede?
Da li se osećate zaštićeno od nadelžnih ustanova?
Da li ste zbog virusa morali preglede da obavljate u privatnim ordinacijama?
Da li ste testirani na Covid 19 pre porođaja?
Da li se vi i beba osećate zaštićeno od nadležnih ustanova?