Uticaj COVID19 na obrazovanje

Indicates required field
U kojem gradu živite
Pol
Da li ste po zanimanju?
Da li ste učenik:
Da li više volite
Zašto više volite online nastavu
Zašto više volite nastavu u školi
Da li smatrate da je epidemija COVID19 uticala na polaganje ispita?
Opišite na koji način je COVID19 uticao na polaganje ispita?
Da li je po vašem mišljenju epidemija COVID19 uticala na kvalitet nastave?
Molimo vas opišite na koji način je epidemija COVID19 uticala na kvalitet nastave.
Da li ste osećali strah od COVID19?
Da li smatrate da su mere zaštite preduzete u vašoj obrazovnoj ustanovi bile adekvatne?
Šta je po vašem mišljenju moglo biti bolje urađeno kada su mere zaštite u pitanju?
Koji vid nastave je po vašem mišljenju kvalitetniji?
Zašto smatrate da je online nastava bolja od nastave u školi
Zašto smatrate da je nastave u školi bolja od online nastave?